หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังพิกุล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
"เศรษฐกิจดี สังคมดี การคมนาคมสะดวก
การศึกษาทันสมัย สุขอนามัยสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
วิสัยทัศน์ อบต.วังโพรง
คณะผู้บริหาร อบต.วังโพรง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
ส่งเสริมการศึกษา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
ข้าราชการ อบต.วังโพรง
วัดป่าเขาเขียว
1
2
3
4
5
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  
"เศรษฐกิจดี สังคมดี การคมนาคมสะดวก การศึกษาทันสมัย สุขอนามัยสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
     

เศรษฐกิจดี เป็นตำบลที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มรายได้ของประชาชน เช่นจัดให้มีการอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้กับกลุ่มอาชีพในตำบล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของราษฎร สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
     

สังคมดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนได้รับการดูแล และร่วมกันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผูกมิตร สมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้าน
     

การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ให้มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
     

การศึกษาทันสมัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป เยาวชนในตำบลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีความรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน
     

สุขอนามัยสมบูรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อสุขอนามัยที่สมบูรณ์ของราษฎรในตำบล
     

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ มีระบบจัดการมลพิษอย่างถูกวิธี
 
 

ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุน กลุ่มอาชีพในตำบล บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชน

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรวมทั้งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สะดวกทั่วถึง

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขให้เพียงพอทั่วถึง

กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย
 
 
 
 
 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10