หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 

มีจำนวน 9 หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง คิดเป็นร้อยละ 100
 

มีจำนวน 9 หมู่บ้านที่ประปาเข้าถึง คิดเป็นร้อยละ 100
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง
 

ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

โรงสีเคลื่อนที่ จำนวน 8 เครื่อง

ลานตากข้าว จำนวน 2 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 5 แห่ง