หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


นายณัฏฐกร วงษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
 
 


นายพฤฒิพงศ์ จำปาแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุรดา สิงห์ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายชัยรัตน์ ศรีสอาด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นางสาวสุรีรัตน์ คำโบสถ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวิชณุพงษ์ คำคูณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวกัญญารัตน์ ต่ำทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนากร คำภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายรังสรรค์ สาสีเสาร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวีระชัย เบ้าชัย
พนักงานขับรถยนต์


นายคำกิ้ง แสนจันทร์
คนสวน