หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 

การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


ชำระค่าขยะมูลฝอย


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.วังโพรง

 
  (1)