หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
           
ถนนลูกรังสายหลัก จำนวน 7 สาย      
 
สายบ้านวังขวัญ - ทุ่งยาว      
 
สายบ้านใหม่คลองตาลัด - ทุ่งยาว      
 
สายวังกกไทร - เขาเขต      
 
สายบ้านวังขวัญ - วังพลับ      
 
สายบ้านวังโพรง - เขาเขียว      
 
สายบ้านวังขวัญ - หนองดู่      
 
สายบ้านวังโพรง - หนองดู่      
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย      
 
สายบ้านวังโพรง - วังขวัญ      
 
สายบ้านวังโพรง - วังดินเหนียว      
 
สายบ้านเขาเขียว - ป่าคาย      
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน      
 
สายบ้านทุ่งยาว หมู่ 1 จำนวน 3 สาย
 
สายบ้านวังขวัญ หมู่ 2 จำนวน 5 สาย
 
สายบ้านหนองดู่ หมู่ 3 จำนวน 4 สาย
 
สายบ้านวังโพรง หมู่ 4 จำนวน 11 สาย
 
สายบ้านเขาเขียว หมู่ 5 จำนวน 9 สาย
 
สายบ้านใหม่คลองตาลัด หมู่ 6 จำนวน 4 สาย
 
สายบ้านวังโพรงเก่า หมู่ 7 จำนวน 2 สาย
 
สายบ้านวังกะทะ หมู่ 8 จำนวน 3 สาย
 
สายบ้านหนองมะดูก หมู่ 9 จำนวน 2 สาย
 
 
           
แหล่งน้ำธรรมชาติ      
 
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 20 แห่ง
 
บึง, หนองและอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง
 
น้ำทรัพย์/น้ำจากเขา      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
 
ฝาย จำนวน 20 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 250 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 120 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
เหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง
 
 
     
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
อ่างเก็บน้ำร่องสมอคำ
 
สวนป่าเขาเขียว
 
สวนป่า/ทุ่งหญ้าสาธารณะ
 
 
           
มวลชนจัดตั้ง      
 
ลูกเสือชาวบ้าน (รุ่นละ 300) จำนวน 2 รุ่น
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 2 รุ่น
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
(รุ่นละ 150 คน)
จำนวน 1 รุ่น
 
กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 9 กลุ่ม
 
กลุ่มเยาวชน จำนวน 9 กลุ่ม
 
กลุ่มสตรี จำนวน 9 กลุ่ม
 
กลุ่มเกษตร จำนวน 13 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม
 
กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม
 
กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 6 กลุ่ม
 
กลุ่ม อสม. จำนวน 1 กลุ่ม