รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
     

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 198  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง (2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 145  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) [ 30 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 262  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 209  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) [ 28 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 193  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผน 3 ปี- [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)