หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมบุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์ที่ 23 เดือนกันยายน 2562   24 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   18 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   4 ก.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 เม.ย. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 เม.ย. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( เพิ่มเติม)   28 มี.ค. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   28 มี.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561   28 มี.ค. 2562 50
  (1)     2      3      4      5