หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ปร.4 ปร.5 ต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่างและต่อเติมอาคารสำหรับงานให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้าประปา และเก้บวัสดุ ครภัณฑ์ รายละเอีดตามที่อบต.วังโพรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย   25 ก.ค. 2562 39
ประกาศสอบราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   25 ก.ค. 2562 28
ประกาศสอบราคา   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2562   25 ก.ค. 2562 25
ประกาศสอบราคา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง อบต.วังโพรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   25 ก.ค. 2562 23
ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก    9 ม.ค. 2560 509
ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก    9 ม.ค. 2560 494
ประกาศสอบราคา   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   9 ม.ค. 2560 422
  (1)