หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


นางปรียพรรณ มีษา
ประธานสภา อบต.วังโพรง
 


นายสมนึก พันธ์ขจร
รองประธานสภา อบต.วังโพรง


นายณัฏฐกร วงษา
เลขานุการสภา อบต.วังโพรง
 
 


นายสมพงษ์ เรือนฟ้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว


นางเพียงใจ ประเสริฐศิลป์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว


นายบุญเกิด มังคะโชติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 บ้านวังขวัญ


นางมาลัย ชาวบัวน้อย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่


นางสาวทิพวรรณ พวงโต
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่


นายคล้าย นาสมยนต์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 บ้านวังโพรง


นายโกมน อุดสี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 บ้านวังโพรง


นายสันติ สิทธิ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 บ้านเขาเขียว


นายทิม ลิสันเทียะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 บ้านเขาเขียว