หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


นายสำราญ แก้วดอก
กำนันตำบลวังโพรง
081-0376609
 
 


นายบล สร้อยทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว
083-1610799


นายเด่น ชาวบัวน้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่
084-6193587


นายวรรลภ มหาสัตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังโพรง
087-1957052


นายสมจักร คลังตอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาเขียว
081-0446706


นายมานะ คำผง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองตะลัด
082-1671510


นายบุญส่ง เว้นบาป
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโพรงเก่า
087-1204606


นายลี่ เสมอชน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังกะทะ
089-2728167


นายประสิทธิ์ ใจเที่ยง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะดูก
083-1629246