หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
"เศรษฐกิจดี สังคมดี การคมนาคมสะดวก
การศึกษาทันสมัย สุขอนามัยสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
วิสัยทัศน์ อบต.วังโพรง
คณะผู้บริหาร อบต.วังโพรง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
ส่งเสริมการศึกษา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
ข้าราชการ อบต.วังโพรง
วัดป่าเขาเขียว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
         
   
         
  ที่อยู่ : 440 หมู่ที่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  
  โทรศัพท์ : 055-992-425  
  โทรสาร : 055-992-425 ต่อ 107  
  Website : www.wangprong.go.th  
  Email : wangprong992425@gmail.com  
          
055-992-425 ต่อ 101 หัวหน้าสำนักปลัด
 
055-992-425 ต่อ 102 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
055-992-425 ต่อ 103 งานพัสดุ
 
055-992-425 ต่อ 104 กองช่าง
 
055-992-425 ต่อ 105 งานป้องกันและบรรเ