หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
         
   
         
  ที่อยู่ : 440 หมู่ที่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  
  โทรศัพท์ : 055-992-425  
  โทรสาร : 055-992-425 ต่อ 107  
  Website : www.wangprong.go.th  
  Email : wangprong992425@gmail.com  
          
055-992-425 ต่อ 101 หัวหน้าสำนักปลัด
 
055-992-425 ต่อ 102 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
055-992-425 ต่อ 103 งานพัสดุ
 
055-992-425 ต่อ 104 กองช่าง
 
055-992-425 ต่อ 105 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
055-992-425 ต่อ 106 หอประชุม
 
055-992-425 ต่อ 107 โทรสาร
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)