หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
"เศรษฐกิจดี สังคมดี การคมนาคมสะดวก
การศึกษาทันสมัย สุขอนามัยสมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
วิสัยทัศน์ อบต.วังโพรง
คณะผู้บริหาร อบต.วังโพรง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
ส่งเสริมการศึกษา ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ
ข้าราชการ อบต.วังโพรง
วัดป่าเขาเขียว
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลวังโพรงแยกตัวออกจากตำบลไทรย้อย ในปี พ.ศ. 2519 โดยชื่อตำบลวังโพรง เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นวังน้ำ และมีโพรงน้ำไหลผ่านพื้นที่ จึงตั้งชื่อตำบลว่าวังโพรง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกระยะทางจาก
ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ถึงที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ระยะทางประมาณ 30 กม. เนื้อที่โดยประมาณ 44,421.875 ไร่ หรือมีเนื้อที่ 71.075 ตารางกิโลเมตร
 
 
   
ความหมายของตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวบ้านในตำบลวังโพรง คือ ทำไร่ ทำนา และทำสวน มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งภาพในตราสัญญลักษณ์ประกอบด้วย

เมฆ

ภูเขา

ต้นไม้

ทุ่งนา
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไทรย้อย, ต.วังยาง จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์ ต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังหิน จ.เพชรบูรณ์ ต.วังยาง จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังทรายพูน จ.พิจิตร ต.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ทิศตะวันออกของตำบล เป็นป่าไม้และภูเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเขาเขียว หมู่ 5 ไม่มีแม่น้ำ แต่มีคลองเชื่อมต่อจากตำบล
วังหิน จังหวัดเพชรบูรณ์ และตามหมู่บ้านต่างๆ เช่นบริเวณบ้านหนองดู่ บ้านวังโพรงเก่า บ้านวังขวัญ บ้านคลองตาลัด
 
 
ลักษณะภูมิอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง มีลักษณะคล้ายกับลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีเขาเขียวอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล โดยมีลักษณะอากาศโดยทั่วไป ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อากาศจะร้อนและแห้งแล้งพอสมควร

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ใน ปี พ.ศ. 2559 ฤดูฝนของตำบลวังโพรงจะยาวนานกว่าปกติ มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม โดยในเขตพื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูง สภาพอากาศจะคล้ายคลึงกับภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลวังโพรงส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม, รับจ้าง, ค้าขาย
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,246 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,600 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68

หญิง จำนวน 3,646 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,716 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 101.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งยาว 552 547 1,099 486  
2   บ้านวังขวัญ 602 619 1,221 413
  3   บ้านหนองดู่ 354 350 704 268  
4   บ้านวังโพรง 909 939 1,848 734
  5   บ้านเขาเขียว 420 414 834 299  
6   บ้านใหม่คลองตาลัด 247 255 502 194
  7   บ้านวังโพรงเก่า 294 316 610 189  
8   บ้านวังกะทะ 124 112 236 64
  9   บ้านหนองมะดูก 98 94 192 69  
    รวม 3,600 3,646 7,246 2,716
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10