หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


นายฝ้าย มหาสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังโพรง
 


นางกุสุมา ชูศรีโฉม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังโพรง


นายยอดชาย ลิสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังโพรง
 


นายถิรวุฒิ ธัญญเจริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังโพรง